“En güzel köprü gönüller arasında kurulandır”


  En güzel köprü Gönüller arasında kurulandır En güzel göz Her şeye sevgiyle bakandır En güzel söz Yalansız olandır En güzel ateş Benliğimizi ısıtandır En güzel çiçek Sevgiliye armağandır En güzel ırmak Dost bahçesine akandır En güzel ağız Gerçekleri konuşandır En güzel yol Hasret kavuşturandır En güzel kol Zalime karşı kalkandır En güzel el Bilgiye, kültüre uzanandır En güzel kapı Mutluluğa açılandır En güzel kalem Doğruyu, iyiyi, güzeli yazandır.