“Merhamet”


  “Merhamet, masum olduğu için her kalbe misafir olmaz…”   İbn Haludun

“Misafirsin bu hanede ey gönül”


Misafirsin bu hanede ey gönül, Umduğunla değil bulduğunla gül, Hane sahibi ne derse o olur, Ne kimseye sitem eyle, ne de üzül…! ~ Mevlana ~