Yazı kategorisi: Çakralar, Beden ve ruh uyumu

“Gizli Beden Çakralar ve Enerji Kanalları”


 

Albert Einstein çok beğendiğim sözüyle başlamak istiyorum…

“İki şey bende hayranlık ve huşu uyandırır; Yukardaki yıldızlı gökyüzü ve içteki manevi evren””

Hayatımızdaki her rahatsızlığın ortaya çıkması bir ihtiyaçtan doğar. Zihinsel nedeni çözüp ortadan kaldırmak için içimize yönelmeliyiz, çünkü cevap orada yatıyor. İrade gücümüzün işe yaramamasının sebebi burada yatmaktadır. İrade gücümüz sadece dışsal etkenlerle savaşır, içsel sorunlarımızda etkisiz eleman konumuna gelirler. Diyelimki sigara tiryakisisiniz, sigarayla savaşmak yerine neden bunu kullanmaya ihtiyaç duyduğunuzu bulun ve onu çözün. İhtiyaç ortadan kalkınca, bağımlılık da ortadan kalkacaktır. Ruhunuzla bedeninizle barışık olun. Yüce yaradanın sizin emrinize verilmiş organlarınızı yöneten sizsiniz yaydığınız enerjiyi geri alıyorsunuz günümüzdeki olumlu olumsuz koşullarda pek kolay olmasada çaba sarf etmeliyiz nefes tekniği geliştirmekle başlayın bu vücudunuzun her yerine oksijen akımı sağlar daha sonra kendinizle konuşun sevgiyle size bahşedilmiş organlarınızı gözünüzün önüne getirin ve negatif enerjileri bırakıyor pozitif enerjiyle sizi depoluyorum komutunu verin bunu yaparken gerçekten inanarak sevgiyle yapın deneyin zamanla ne kadar işe yaradığını görüceksiniz daha az öfkelenecek daha az hastalanacak ve kötümserlikten kurtulacaksınız…Sevgiyle inançla yapılan herşey doğrudur ve coşkuyla yaşanan her an ölümsüzdür…

Sevginin ışığı daima yolunuzu aydınlatsın… “İdilce”

Çakra; sanskritçe bir kelimedir. Sürekli devir halinde olmaları nedeniyle, “tekerlek” anlamına gelen çakralar, vücudumuzun çeşitli yerlerinde bulunan enerji alışverişlerinin yapıldığı merkezlerdir. Devir yönüne bağlı olarak enerjiyi çeker ya da iterler. Bedenin önünde, merkezi ve dikine bir eksende bulunan 7 temel çakra insan bedeninin zihninin ve ruhunun en önemli ve en temel yönleriyle çalışmasını sağlar. Her biri farklı sayıda taç yapraklarına sahip, huni şeklinde çiçeklere benzerler. Çakralar, çevreden kendi frekanslarına uygun titreşimleri de alırlar, bizi, çevremizle, doğayla ve evrenle bağlantı haline sokarlar.

https://i0.wp.com/www.f2r.net/wp-content/uploads/2010/10/chakra.jpg

“Sembolleri tıklayarak her çakra hakkında bilgi alabilirsiniz”

red chakra
1. KÖK ÇAKRASI:  Varlığın sürdürülmesine ilişkin fiziksel kimlikOmuriliğin alt ucunda yer alan bu çakra, çakra sisteminin temelini oluşturur. Bağlantılı olduğu element “toprak”tır ve yaşama içgüdüsü, bedene ve fizik plana bağlılık eğilimi ile alakalıdır. Dengeli çalışması, bedensel sağiık, güvenlik duygusu ve yaşama sevinci olarak tezahür eder.
orange chakra
2. DALAK ÇAKRASI:  Kişiliği yücelten duygusal kimlik Karın bölgesinin alt kısmında yer alır. Bağlantılı olduğu element “su”dur ve cinsellik duyumları ile alakalıdır. Dengeli çalışması, duyumsal yoğunluk, cinsel doyum ve değişimi kabul etme becerisi olarak tezahür eder. 
yellow chakra
3. GÜNEŞ  SİNİRAĞI ÇAKRASI: Kişiliği tanımlamaya ilişkin ego kimliği Güç çakrası olarak da bilinen üçüncü çakra, solar plexus denen bölgede yer alır.  Bağlantılı olduğu element “ateş”tir. Kişisel güç, irade ve otonomi prensiplerinin merkezidir. Dengeli çalışması, enerji, verimlilik,  çabuk karar verebilme ve güç faktörünü baskıcı olmadan kullanabilme yetisi olarak tezahür eder.
green chakra
4. KALP  ÇAKRASI:  Kişisel kabül haline yönelik sosyal kimlik Çakra sisteminin tam ortasında yer alan kalp çakrası, sevgi merkezidir. Bağlantılı olduğu element “hava”dır. Bu çakra insan psişesinde yer alan zihin-beden, dişil-eril, asıl-gölge, ego-vicdan  gibi zıt öğelerin dengeleyicisidir. Sağlıklı çalıştığında, sevgi, şefkat, barış ve güçlü bir adalet anlayışı olarak tezahür eder.
blue chakra
5. GIRTLAK ÇAKRASI:  Kişisel ifadeye yönelik yaratıcı kimlikGırtlak bölgesinde yer alır. İfade ve sanatsal yaratıcılık merkezidir. Bağlantılı olduğu element “ses”dir. Bu çakrada evren, bir  titreşimler alanı olarak sembolik düzeyde deneyimlenir.
indigo chakra
  • 6. ALIN ÇAKRASI:   Kişisel yansımaya yönelik arşetip kimlik Aynı zamanda “üçüncü göz çakra” olarak da bilinen bu çakra, iki kaşın ortasında yer alır. Bağlantılı olduğu element “ışık”tır. Hem fiziksel, hem de sezgisel boyutta “görme” duyumu ile alakalıdır.  Bu çakranın açılmasıyla arşetip elemanların yorumlanmasına yönelik psişik yetiler devreye girer.  Dengeli çalışması, “manzaranın tümünü” görebilme olarak tezahür eder. .
purple chakra
7. TEPE ÇAKRASI: Kişisel bilince yönelik evrensel kimlik Taç çakra olarak da bilinen bu çakra, saf farkındalık olarak bilinen bilinç seviyesine karşı gelir. Bağlantılı olduğu element “düşünce”dir. Tepe çakrası, beş duyunun algılayamadığı, zaman – mekan ötesi birlik alemiyle  bağlantı noktamızdır.  Bu çakranın açılmasıyla  kozmik bilginin, bilgeliğin, birlik bilincinin tezahürü olarak vecd  hali deneyimlenir.
Reklamlar